Dự án Bất động sản

Tổng quan dự án

Bán đất biệt thư, đất khách sạn thuộc phường Hùng Thắng, Bãi Cháy

Chi tiết dự án

Bán đất biệt thư, đất khách sạn thuộc phường Hùng Thắng, Bãi Cháy

  • Đăng ký đặt mua